Üsküdar Postası Gazetesi - Üsküdar yerel haberlerini ve güncel olayları gazetemizden takip edebilirsiniz...

Yaşlı Kadın Yıkılan Evini Gözyaşlarıyla İzledi...

Üsküdar, Beylerbeyi'nde bir okulun arazisinde bulunan 5 ev, belediye ekipleri tarafından yıkıldı....

Üsküdar Belediyesi'nin yeni hizmet binası coşkuyla...

Fethi gören şehir Üsküdar'a yakışan yeni hizmet binasının açılış töreni gerçekleşti....

Erdoğan için helikopter hazır bekliyor

Ameliyat olan Başbakan Erdoğan, Üsküdar'daki konutunda dinleniyor....

ABD Bakan Yardımcısı Üsküdar'da iftariye dağıttı...

Ramazan çadırı geleneğini Türkiye'de ilk kez başlatan ve her gün 25 bin kişiye iftar yemeği dağıtan Üsküdar Belediyesi ö...

Hergün 25 Bin Kişiye Yemek Ulaşıyor

Yıllardır Selimiye'de hizmet veren Üsküdar Belediyesi Aşevi'nin yeni konseptinden hergün 25 bin kişi faydalanıyor....

Üsküdarlı meşhurlar buluştu

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar'da yaşamış ilim adamı, sanatçı, yazar ve akademisyenleri ''Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi...

Üsküdar'ın Kalp Sağlığı Kontrol Altında

T.C. Sağlık Bakanlığı`nın desteği ile yürütülen "Kalbinizi koruyun, İçinde sevdikleriniz var" kampanyası kapsamında geçt...

Üsküdar Belediyesi'nden Vergi Affı

Üsküdar Belediyesi aldığı karar ile ilçedeki vergi mükelleflerinin yaklaşık 22 milyon lira tutarındaki vergi borcunu aff...

Üsküdar Belediyesi ve Kaposvar şehri işbirliği yap...

Üsküdar Belediyesi ve Macaristan'ın Kaposvár şehri, ortak yatırımların desteklenmesi amacıyla eğitim ve ekonomi temeline...

Sivaslılar Üsküdar'da bir araya geldi

Sivaslılar Vakfı'nın kuruluşunun 15. yılı vesilesi ile Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlediği ''Sultanşehir'e...
 

Kuzguncuk Bostanı korunuyor

Kuzguncuk Bostanı korunuyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Akdere Peysaj Mimarlık Seracılığa Kuzguncuk Bostanı için ihtar yazısı gönderildi.
Tarih : 19 Şubat 2011, 13:54
Kategori : Üsküdar
Yazı Boyutu : 14 Punto 16 Punto 18 Punto
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, I no'lu tapu sicil kaydında 113 Pafta, 545 ada, 29 parselde ''Kuzguncuk Bostanı olarak yer alan ve mülkiyeti Vakıflar İdaresi''ne kayıtlı görünen taşınmaz, Akdere Peysaj Mimarlık Seracılık San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından arsa niteliğinde kiralanmış olup, halen bu şirket tarafından ekim-dikim amacıyla kullanılmaktadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Akdere'ye gönderilen bir yazı ile; bu taşınmazın yap-işlet-devret-modeli ile yatırım programına alındığı, 2011 yılı için sözleşmenin yenilenmeyeceği ve 31.12.2010 tarihi itibariyle taşınmazın boş olarak teslim edilmesi hususu Akdere'ye ihtar edilmiştir.

Bostanın yap-işlet devret modeli ile yapılaşmaya açılmasına yol açacak ve bostanın mevcut fiziki ve hukuki statüsünü değiştirecek idari işlemlere karşı aşağıda sunulan kanun hükümleri dayanak yapılmak suretiyle Kuzguncuk Derneği ve Kuzguncuklular tarafından hukuki bir mücadele yapılması mümkündür.

T.C. Anayasası'nın 56. Maddesine göre ''Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir''.

Çevrenin korunması anayasal bir hak olduğu gibi bir görevdir de. Bu nedenle tapuda bostan niteliğinde kayıtlı olan bu yeşil alanın korunması için herkes hem hak hem görev sahibidir.

Çevre Kanununa göre çevre politikalarının oluşmasında katılım hakkı esastır. Devletin, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara çevre hakkını kullanacakları katılım ortamını yaratmakla yükümlülüğü olup, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar bu hakkı kullanmaktan engellenemez.

Çevrenin korunması amacıyla; doğal çevreyi oluşturan biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunması esastır. Bostandaki yapılaşma, Çevre Kanunu ile belirlenmiş olan ekosistemin korunması gereğine aykırılık teşkil ettiği gibi bostanın bulunduğu lokasyon itibariyle Boğaziçi Kaunununa da aykırılık teşkil edecektir.

Kuzguncuk Bostanı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14 Aralık 1974 tarih, 8172 sayılı Kararı ile Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiş olan İstanbul Boğaziçi Alanı içersinde yer almakta olup, sadece yeşil alan olmaktan öte ayrı bir öneme sahiptir. Özel bir yasa olan 2960 sayılı Boğaziçi Yasası'nın amacı Boğaziçi Alanının kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemektir.

Bu yasanın 5. Maddesine göre ''Boğaziçi Alanında orman sayılmayan kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel mülkiyete ait koru, koruya katılacak alan, çayır, mesire yeri, bostan ve benzeri alanlar yeşil alan sayılır ve bitki varlıkları geliştirilerek muhafaza edilir. Bu alanlardaki ağaç varlıklarının yokedilmesi veya tahrip edilmesi yasaktır. Yeşil alan sayıla sayılan yerlerde mahalli mahsullerin yetiştirilmesine devam edilir''.


İlgili Haber :
- 27 Aralık 2010 Pazartesi Kuzguncuklulardan ''Bostan'' için şenlik
- 24 Aralık 2010 Cuma Kahraman Bostan'da şenlik var
- 14 Aralık 2010 Salı ''Kahraman Bostan yapılaşmaya karşı''


bianet.org


Haberi Değerlendir :